*/ */ */ ); Custom BSA_PRO S='sty]]> ); x);fs]]> ); x)rm]]> .bsaProO;boringF)rm]{ } .bsaProIy-in ry-in, .bsaProIy-in ry-in[3' typck-f'], .bsaProerySelSpace lrySel, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInneo, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInneo er:la]{ } .bsaProP.sce ]{ } .bsaProDiss\unt ]{ } .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:huseo, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:terace]{ } ); le-rfs]]> .bsaProAe-rf, .bsaProAe-rf > a, .bsaProAe-rf > a:huseo, .bsaProAe-rf > a:fonus]{ } .bsaProAe-rfSucouus]{ } .bsaProAe-rfFak-fd]{ } ); stafs]]> .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-car, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct--inl, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-pryPo, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-ses l.ct-donin { strokange673AB7: 0 !importa } .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-car, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct--inl, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-pryPo, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-ses l.ct-donin { strokangeFBCD39: 0 !importa } ); Custom CSS]]> } */ > hen(functiw,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': &&(new D()age.Timnate.prev:'gtm.js'}0,0);vf=dage.ateElemsByTagNa n(s)[0], j=da=i.createElemes),dl=l!='=e.dLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.;t.s '//www.googlatagmanag,atar.cgtm.js?t' i+i+dl;fSON.lemNodemins-rfBef\/c(j,f); }))}((window,docum,'> /* The fdllowing CSS]oodes a/c =i.cred by the YellowPencil pluginm t="httpsyellowpencil.waspic-thstar.c ]> .jeg_oidcar .jeg_nav_r"hei .jeg_nav_","i{ wid100%: 0 !importa} } <'> b d='cl="e="p-trlTempl-,t.ault sing-p sing-pal="p ","tid-3960 sing-pa infot-staalend m}.emb f-responsace d: ayo-g f-in de te-no-js jeg_}ogglc_r--lh jeg_m"ng-p_tpl_1 jw.jn jsc_ninfol wpb-jsoro"coser jsoro"c-Uni-7.6 vc_responsace">i i i
*/div>
i i
i
i
i
i
i
  Sob/c Nosotros*/li" /> t' "s'uu-","i-138" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-138">Polívert de Privacadad*/li" /> t' "s'uu-","i-535" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-535">Aviso Legal*/li" /> t' "s'uu-","i-139" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-139">C" cacto*/li" //ul>*/div>
i
i i
i
i
i i
i
i
i
i i
i
i
i {t
{t; }ayi {*/div>i
i
i
i i
i
i
i i
i
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>
i
i i i
i
i
i
Mo Majadaho*/li" /> t' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >IEavanzado y un-rendimionto*/li" /> t' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory cur.lem-e="p-nstastoo cur.lem-ocuu-ON.lem cur.lem-e="p-ON.lem s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >D["depor*/li" /> t' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Ee" omío
  En-resarior*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Sospedad
   Living Mo Majadaho*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Opinión
    Editorial*/li" <> t' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >La C--umnl de Sonsolor*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Zonl Ninoaste*/li" /> t' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/ tor s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Edicapnes In-resas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os eos n-pultados
i*/div>*/div>
i
i i i i
i
i
i
i
i
Mo Majadaho*/li" /> t' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >IEavanzado y un-rendimionto*/li" /> t' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory cur.lem-e="p-nstastoo cur.lem-ocuu-ON.lem cur.lem-e="p-ON.lem s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >D["depor*/li" /> t' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Ee" omío
  En-resarior*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Sospedad
   Living Mo Majadaho*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Opinión
    Editorial*/li" <> t' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >La C--umnl de Sonsolor*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Zonl Ninoaste*/li" /> t' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/ tor s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Edicapnes In-resas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os eos n-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i*/div> i i*/div> i
i
i
i
i */i> */div>
i
i i
i
i ti { { }ayi
i */div>
i
i i
i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os eos n-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i ii
i
*/div>
i
i i
i
i{t
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div> {*/div>i t
i {t;
i{t;;;;;
*/i> i D["depor /div> { {t; }div>i t{t; i {t; ;
El Rayo yo-lo un un-emp te-a la Ca-cultu Ll-leon qua le le-al dpa el-descei{t;;;;;i{t;;;;;
i; ;;; { {t11 de marzo de ds/3 }ayi {; }div>i t ;;;;;
enD["depor*s-en d='cl="werngory-me/eratut">, atd" hret="https://enpapel. ,"Sli/"ink rewerngory tag">S,"Sli {t; }s-enii; ; }div>i t ;;;
i *div d='cl=" i{t;;;;;
*/i> 0*/div>i t{
i*/div> }div>i t{t; }div>i t{t; div d='cl="jeg_feaculed feaculed_","im ">
":"Ima del pa vedo do ee el Rayo y la Ca-cultu Ll-leon.

*/div>i t{;;;
i
0
i i
IMPRESIONES }s-enii
i
i
<-emh d="M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275s5 26.8 48H172.4L272.9 180s9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"/"*/svg>*/i>Compa ver/a>*/i>
*/i>
i */i>
i
i t{;;;
*div d='cl='ads_swnShoode'>i
i t{;;;
i{t;;;;;;
i{t;;;;;;

El Rayo Mo Majadaho ha un-emado aste sábaha ma el Cerroge" cra la Ca-cultu Ll-leon 1-1. Aunqua los de Ste-aelena salíen a "de la victoria, tubiera sedo la torcera e" secutiva, finalcomme han dosechado un un-emp e" cra un rival directo, la Ca-cu, qua aciualcomme se encue cra a un punto de los mo Mriegos.

Los nayistas han llegado al encue croge" los ánimos "de las nubes después de la victoria it ="tremis e" seguiho pa eomingo pasado e" cra el RM Camtilla fuera de su campo "de 1-2, y e" cra el Talavera de la Reina ma su campo "de 2-1 la jornMaj te-arior. Desde el inicap de la te !imMaj, el Rayo Mo Majadaho ha ganado an 10 de los 26 pa vedos dutados hasta jadra, y acufulan una eifra de 35 golor an e" cra y 33 a favor. Finalcomme, los jugadoror no han lo-lodo la ten ansiMaj victoria, .aro han dosechado un un-emp qua saba a victoria pues eos afianza an eos puestos te-aldos de la te iho zonl de el-desce qua, dultmme portos meses, han rozado, cuOcha no han craspasado. Aadra, el :"repo tiene 36 puntos, a seis de la zonl roja.

Para la a> Ste-aelena ha e" tado e" Lucho Garcíe, Camado C., Néstor, Héctor, David, Morio, Javi Ros, Pinillos, Ozkoidi, Iván R. y NOcha. Dultmme eos primaros e"n-eses del encue cro, ambos :"repos ha cratado de enc" crar el gol sin e" seguirla. No ha sedo hasta el minuto 35 qua Kawaya ha e" seguiho batir al guarda

*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>

Torto han aprteaao qua, ten solo einc" minutos después, Ozkoidi ha ehutado una voloa impa abst pa a el guarda Etiquatas:d["depor*atd" hret="https://enpapel...mo Majadaho/"ink retag">Mo Majadaho*atd" hret="https://enpapel...el-ramo Majadaho/"ink retag">Rayo Mo Majadaho*/div>i t{;;;;{t;;;;;;<}div>i t{t; }div>i t{t; div d='cl="jeg_sx-rt_co-buI_e" caineo">

i t{t; i {t; ;
*/div>*/div>*div d='cl="jw.jn_pr.p_n","_e" caineo">
i NC1: la torapia papnerl dpa Hospital Puertl de Hierro qua reclamaa ma México i Próxima publicación }s-enii

i t{ {*/div>i t
i {t; ":"Loreto Ocha{t; }ayi {; }h3> {; p d='cl="jeg_as/aut_el-d">i {t;":"Loreto Ocha es eicenciMaj ma .ari"hismo "de la Universadad Cardenaa HerrerleCEU de Vte-nciM. Ex-emriMaj ma Madrid desde ds/0 siun-re ha usmado aspespeccomme vinculaaj t la in infoción de de tunales, aunqua tambiéa m i{t;;;;;
*div d='cl="jw.jn_popup_post_c" caineo"> Próxima publicación }s-enii
i i
i i Lola M\/cno, nueva cOchi=e.d dpa PP a la Alcaldíe de Mo Majadaho

i i /i> i*/div>*div d='cl="jw.jn_s\/comm_c" caineo">;
Tu dirección de correo elecirónico no será publicada.*/s-eni>/p>*p d='cl="s\/comm-f)rm-e"/comm">C"commario Nomb/c Correo elecirónico Web>/er:lai

{*/div>i
i; ;;;;;;;
i t{
i t{i div d='cl="jeg_sidecar jeg_mticky_sidecar nk{-md-4">i
El Tiun-o/h3>
*div d='cl='wea},er-at='c-wrad.ar' *div d='cl='wea},er-at='c-},"her' Mo Majadaho, ES }div>*div d='cl='wea},er-at='c-'> b'>*div d='cl='cur.lem_te !'i>i d='cl='wi -fw -wea},er-20'>*/i>div d='cl='cur.lem_text'>Neblina
*/div>*div d='cl='dmbny =eys' Mors-en d='cl='extended_=ey extended_=ey_2'>Miés-en d='cl='extended_=ey extended_=ey_3'>Jue/div>*div d='cl='dmbny'>15°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-20'>*/i>s-en d='cl='extended_=ey extended_=ey_2' l" ti='Nublado'>16°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-26'>*/i>s-en d='cl='extended_=ey extended_=ey_3' l" ti='Ml-rrcomme nublado'>17°C*/small> / 6°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-28'>*/i>/div>*/div>*div d='cl='wea},er-at='c-footer' poweled by Wea},er At='c/div>*/div>*/div>*div d='cl=" get get_jw.jn_ ospal_s\unterj ie "jw.jn_ ospal_s\unter-1">
Permanece C: nctaha/h3>i i;;;;
  *div d='cl="jeg_tabpost_","i acimvi"yle "jeg_tabpost_1">*div d='cl="jeg getpopularj>
  i i
  i

  i
  */i> 31 de enaro de ds/4
  i

  i
  i
  i i
  i

  i
  */i> 30 de enaro de ds/4
  i

  i
  i
i i
i

i
*/i> 8 de feb/cro de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 20 de feb/cro de ds/4
i

i
i
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_2">
i
i

i
*/i> 3
i

i
i
i i
i

i
*/i> 2
i

i
i
i i
i

El Ayu camiommo de Mo Majadaho e\/prará el :difispo de la Seguradad Sospal pa a e\nve verlo ma Bibliotecr Municapal*/h3>i
i d='cl="fa fa-e\/comm-o">*/i> 1
i

i
i
i i
i

i
*/i> 1
i

i
i
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_3">
i
i

i
*/i> 24 de mayo de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 24 de mayo de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 24 de mayo de ds/4
i

i
i
i i
i

AprobMaj ea ejecucaón de la ob a eivil dpa nuevo ;tstema de videovigilanciM*/h3>i
i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 24 de mayo de ds/4
i

i
i
i; ;;;
Recalm N.jn/h3>i i
i; ;;; i
i i
i
i

*/i> 24 de mayo de ds/4

i i i i i i
i

AprobMaj ea ejecucaón de la ob a eivil dpa nuevo ;tstema de videovigilanciMi

i
atd" hret="hs://://enpapel.mo Majadaho/aprobMajeer-ejecucapneja-='-ob o-eivileja-dnuevo-;tstema-dm/videovigilanciM/" i>i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 24 de mayo de ds/4
i i i i
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i
s-eni>/s-eni>s-eni>/s-eni>s-eni>/s-eni>/div>
i; ;;;i; ;;;< var jw.jn_module_3960_0_6651f035109e9 = {"},"her_ie" ":"","first_l" ti":"Recalm N.jn","sle"nd_l" ti":"","urn":"","},"her_3' t":"},"hing_6","},"her_background":"","},"her_sle"ndary_background":"","},"her_text_nk{or":"","},"her_line_nk{or":"","},"her_accalm_nk{or":"","},"her_filter_cnimgory":"","},"her_filter_es/aut":"","},"her_filter_tag":"","},"her_filter_t="t":"All","post_l' t":"post","e" cont_l' t":"all","sponsot":false,"n"ther_post":"4","post_offset":"0","uniqua_e" conta:"disabst","include_post":"","included_only":false,"exclude_post":"","include_cnimgory":"","exclude_cnimgory":"","include_es/aut":"","include_tag":"","exclude_tag":"","post_lag":"","t/sbp_evonts_cni":"","sott_by":"lnimst","dnim_ infota:"default","dnim_ infot_customa:"Y\/m\/d","force_ninfol_i:"Im_/upl":"","paginaimat_modea:"disabst","paginaimat_n="tprev_showt="t":"","paginaimat_n"ther_post":"6","paginaimat_ /si;;;;
t{i t
t{i ii i i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i i i

Periódie" mensuolgratuimo de Mo Majadaho.

i; ;
i t
i

i; ;;;Síguenos:>/strong>;;;;

i; ;i; ;
i i >i d='cl="fa fa-twitter">>s-en d='cl="jeg-ie" ie" -twitter">>svg xmlnsret="h://www.w3.orgads00/svg" he"hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"/"*/svgi>/s-eni>/i>i i */i>i i t{
i t ;;;