*/ */ */ ); Custom BSA_PRO S='sty]]> ); x);fs]]> ); x)rm]]> .bsaProO;boringF)rm]{ } .bsaProIy-in ry-in, .bsaProIy-in ry-in[3' typck-f'], .bsaProerySelSpace lrySel, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInneo, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInneo er:la]{ } .bsaProP.sce ]{ } .bsaProDiss\-ay ]{ } .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:huseo, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:terace]{ } ); al-ofs]]> .bsaProAl-of, .bsaProAl-of > a, .bsaProAl-of > a:huseo, .bsaProAl-of > a:fonus]{ } .bsaProAl-ofSucouus]{ } .bsaProAl-ofFak-fd]{ } ); stafs]]> .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-car, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct--inl, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-pryPo, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-spube.ct-donin { strokange673AB7: 0 !importa } .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-car, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct--inl, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-pryPo, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-spube.ct-donin { strokangeFBCD39: 0 !importa } ); Custom CSS]]> } */ > hen(functiw,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': &&(new D()age.Timnate.prev:'gtm.js'}0,0);vf=dage.ateElemsByTagNa n(s)[0], j=da=i.createElemes),dl=l!='=e.dLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.;t.s '//www.googlatagmanag,atar.cgtm.js?t' i+i+dl;fSON.lemNodemins-ofBef\/c(j,f); }))}((window,docum,'> /* The fdllowing CSS]oodes a/c =i.cred by the YellowPergel pluginm t="httpsyellowpergel.waspic-thstar.c ]> .jeg_oidcar .jeg_nav_r"hei .jeg_nav_","i{ wid100%: 0 !importa} } <'> b d='cl="e="p-trlTemplntoaault sing-p sing-pal="p ","tid-8204 sing-paperfot-staalend m}.emb f-responsace d: -logg f-in "ribe-nenjs jeg_}ogglc_r--lh jeg_m"ng-p_tpl_1 jw.jn jsc_nerfol wpb-jsoro"coser jsoro"cor.e-7.6 vc_responsace">i i i
*/div>
i i
i
i
i
i
i
  Sob/c Nosotros*/li" /> t' "s'uu-","i-138" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-138">Polívert de Privacadad*/li" /> t' "s'uu-","i-535" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-535">Aviso Legal*/li" /> t' "s'uu-","i-139" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-139">Ck cacto*/li" //ul>*/div>
i
i i
i
i
i i
i
i
i
i i
i
i
i {t
{t; }ayi {*/div>i
i
i
i i
i
i
i i
i
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>
i
i i i
i
i
i
Me-majadaho*/li" /> t' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >IEava-lado y de-.ledintamie*/li" /> t' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Deiewpel*/li" /> t' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Ee" omío
  Ee-.lsariel*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Soc edad
   Living Me-majadaho*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Opinión
    Editorial*/li" <> t' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >La C--umne de Sonsolel*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Zone Neroaste*/li" /> t' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Editennes Ie-.lsas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> V-oiportadde lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i i i i
i
i
i
i
i
Me-majadaho*/li" /> t' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >IEava-lado y de-.ledintamie*/li" /> t' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Deiewpel*/li" /> t' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Ee" omío
  Ee-.lsariel*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Soc edad
   Living Me-majadaho*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Opinión
    Editorial*/li" <> t' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >La C--umne de Sonsolel*/li" //ul> */li" /> t' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Zone Neroaste*/li" /> t' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "deaault" >Editennes Ie-.lsas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> V-oiportadde lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i*/div> i i*/div> i
i
i
i
i */i> */div>
i
i i
i
i ti { { }ayi
i */div>
i
i i
i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> V-oiportadde lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i ii
i
*/div>
i
i i
i
i{t
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div> {*/div>i t
i {t;
i{t;;;;;
*/i> i Me-majadaho /div> { {t; }div>i t{t; i {t; ;
El Al-ayuntamie de Me-majadaho da-la una na-ofe de 21 21-nue ","pla de ","emp pú-publi{t;;;;;i{t;;;;;
i; ;;; { {t2 de feb/#re de ds/4 }ayi {; }div>i t ;;;;;
enMe-majadaho*span d='cl="werngory-me/eratut">, atd" hret="https://enpapel. ,"Sli/"ink rewerngory tag">S,"Sli {t; }spanii; ; }div>i t ;;;
i *div d='cl=" i{t;;;;;
*/i> 0*/div>i t{
i*/div> }div>i t{t; }div>i t{t; div d='cl="jeg_featuquirfeatuqui_","im ">
i
0
i 44
i */i>Compa ver/a>*/i>
*/i>
i */i>
i
i t{;;;
*div d='cl='ads_swnShoode'>i
i t{;;;
i{t;;;;;;
i{t;;;;;;

Policía Local, Emergergela y Protección Civil sut algunoa de de lpuastos na-ofedel

i

*div d='cl='ads-wrad.ar al-al-cndier '>*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>

El r);cejal de Hacieaho y Recurse lHumanos, Diego López del Hierre, ha manifestado que asta medidn as fruie del r);senso: “Al igual que an da Oa-ofe de E,"emp Pú-publ de ds/3, da correspondtamie o ds/4 ha e" cado r); el acuerdo de de lre-.lsomma;ies de de ltrabajadorea } altravés de da Mesa Go-geal de Negoc Ación de de l","emados pú-publs munitepales”.

i

Cua;do se eo-puque asta 21-nu na-ofe de ","emp pú-publ e; el Boletín Oaic Ar de da Comunidad de Medrad, se procedmrá o da r);vocatoria de de ldifermries procese lseleeracos. E; el raso de da Policía Local, el r-pultado prte=ahe que an Me-majadaho puadanlllegar a incorporarse un totAr de hasta 20 efeeracos } mr el próximo año ds/5.

i{t;;;;;; {t;;;;;; {t;;;;;;{t;;;;;;
i t{t; i {t; ;
*/div>*/div>*div d='cl="jw.jn_prev_n","_e" caineo">
i El cndirocampista Samu Expó"poolllega cedido al Rayo Me-majadaho>/h3> i Próxima eo-pubAción }spanii

i t{ {*/div>i t
i {t; ":"En Pa{t; }ayi {; }h3> {; p d='cl="jeg_as/aut_=e <">i {t;Radacción de diverse lcolaboradorea del equipo ":"En Pa. {; }p>i{t;;;;;
*div d='cl="jw.jn_popup_post_e" caineo"> Próxima eo-pubAción }spanii
i i
i i El PSOE pidm da /#beracación de das urgergels extrahospitrlarils mr el Cnrre del Aire

i i /i> i*/div>*div d='cl="jw.jn_s\/comm_e" caineo">;
Tu dirección de correo eleerrónubl no será eo-pubAda.*/spani>/p> p d='cl="s\/comm-f)rm-e"/comm">Ckcommaoio Nomb/c Correo eleerrónubl Web>/dr:lai i

ii

/f)rm>{*/div>i
i; ;;;;;;;
i t{

i t{i div d='cl="jeg_sidmcar jeg_mticky_sidmcar nk{-md-4">i
El Tide-o/h3>
*div d='cl='wea},er-at='c-wrad.ar' *div d='cl='wea},er-at='c-},"her' Me-majadaho, ES }div>*div d='cl='wea},er-at='c-body'>*div d='cl='cur.lem_tde-'i>i d='cl='wi -fw -wea},er-20'>*/i>div d='cl='cur.lem_tdxt'>Ne-puna*/div>*/div>*div d='cl='dmbny =eys' Merspan d='cl='dxt=ahed_=ey dxt=ahed_=ey_2'>Miéspan d='cl='dxt=ahed_=ey dxt=ahed_=ey_3'>Jue/div>*div d='cl='dmbny'>15°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-20'>*/i>span d='cl='dxt=ahed_=ey dxt=ahed_=ey_2' l" ti='No-pado'>16°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-26'>*/i>span d='cl='dxt=ahed_=ey dxt=ahed_=ey_3' l" ti='May)rmamie no-pado'>17°C*/small> / 6°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-28'>*/i>/div>*/div>*div d='cl='wea},er-at='c-footer' powequirby Wea},er At='c/div>*/div>*/div>*div d='cl=" get get_jw.jn_ oc Ar_s\-ayerj le "jw.jn_ oc Ar_s\-ayer-1">
Permanece C: nctado/h3>i i;;;;
i ;< i ;( funciion ( body ) {i t 'use strict';i t body.d='clNamm = body.d='clNamm.replace( /\bt/sbe-no-js\b/, 't/sbe-js' );i t} )( documont.body );i ti ;i t ; *div le "selectShareC" caineo">i *div d='cl="selectShare-innerj>i
i d='cl="fa fa-f"cebookroffic Ar">*/i>i d='cl="fa fa-twitter">>svg xmlnsret="h://www.w3.orgads00/svg" he"hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"/"*/svgi*/i> <}div>i *div d='cl="selectShare-arrowClipj>i *div d='cl="selectShare-arrow">
i
i
i
i>div le "jeg_off_canvas" d='cl="n)rmal">i */i> *div d='cl="jeg_wg_overlay">
i *div d='cl="jeg_mobile_wrad.ar">i *div d='cl="wav_wrad">i
i */i> *ford aciion="t="hs://://enpapel." methoe "get" d='cl="jeg_search_ford" targeten_tod">i i */i> *div d='cl="jeg_search_result jeg_search_hide th_result">i
i Sin resultado
i *div d='cl="search-link search-all-buttol">i *i d='cl="fa fa-search">*/i> Veremodos los resultados
i>/div>*/div>>div d='cl="jeg_asile_","i">i
  atd" hret="hs://://enpapel.de-majadaho/">Me-majadaho }a>
 • atd" hret="hs://://enpapel.ieava-lado-y-de-rendtntamie/">IEava-lado y de-rendtntamie>/a>
 • atd" hret="hs://://enpapel.deiewpel.">Deiewpel>/a>
 • atd" hret="hs://://enpapel.le"nomia.">Ee"nomía>/a>
   atd" hret="hs://://enpapel.le"nomia.de-resariol.">Ee-resariol>/a>
  i
 • atd" hret="hs://://enpapel. oc edad.">Soc edad>/a>
   atd" hret="hs://://enpapel. oc edad.livingde-majadaho/">Living Me-majadaho }a>
  i
 • atd" hret="hs://://enpapel.opinion/">Opinión>/a>
   atd" hret="hs://://enpapel.opinion/editorial.">Editorial }a> *li d='cl="menu-","i menu-","i-3' t/tax"nomy menu-","i-object/cnimgory menu-","i-262"i>atd" hret="hs://://enpapel.opinion/laot--umnerta-sonsolel.">La C--umne de Sonsolel>/a>
  i
 • atd" hret="hs://://enpapel.zond-noroeste.">Zond Noroeste>/a>
 • atd" hret="hs://://enpapel.ediciolml-ie-resas.">Ediciolml Ie-resas>/a>
i *div d='cl="","i_bo-buI">i
*/i> }a>*atd" hret="hs://twitter.com/EnPenpads/1" targete'_wpank' re/='externalinoop"n#rinofollow' d='cl="jeg_twitter">>i d='cl="fa fa-twitter">>span d='cl="jeg-icon icon-twitter">>svg xmlnsret="h://www.w3.orgads00/svg" he"hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"/"*/svgi>/spani>/i> }a>*atd" hret="hs://www.insmagram.com/://enpa_de-majadaho/" targete'_wpank' re/='externalinoop"n#rinofollow' d='cl="jeg_insmagram">*i d='cl="fa fa-insmagram">*/i> }a>*/div>*div d='cl="jeg_asile_","i jeg_asile_e"pyr"heig>

© ds/2 E//enpa }a> - Tu .ariodico de Meajadaho.

i
i i*div d='cl="jeg_r,"h_progress_wrad.ar">*s /* */ >/si< * * * * * * * * i/* */ * *!--[if lt IE 9]> * *![enlif]--> * * * i/* */ * * *div d='cl="jeg_ad jw.jn_dobile_mticky_pls ">*s{"@wp-co"t":"t="h:\/\sscc-ta.org","@t' t":"Article","deinEntityOfP"Ima:{"@t' t":"WebP"Ima,"@il":"":"htt\/\s://enpapel\.de-majadaho\/:l-ayu cantamiento-de-majadaho-la-la-unerof-oferta-21-nuevas-plazas-as-de-leo-publico\/"},"dnimCreniml":"ds/4-02-02 13:06:10Euro.a\/Madril",ldnimPublished":"ds/4-02-02 13:06:10Euro.a\/Madril",ldnimMolified":"ds/4-02-02 12:06:11Euro.a\/Madril",lurn":"":"htt\/\s://enpapel\.de-majadaho\/:l-ayu cantamiento-de-majadaho-la-la-unerof-oferta-21-nuevas-plazas-as-de-leo-publico\/",l},"hline":nEl Ayu cantamie de Me-majadaho la-la une of-ofe de d1 nuevas plazas de ee-leo p\u00fablico","namm":"El Ayu cantamie de Me-majadaho la-la une of-ofe de d1 nuevas plazas de ee-leo p\u00fablico","articleBody":"\n

Polic\u00eho Local, Emergencias y Protecci\u00f3n Civil ); algunos de los puestos of-ofedos<\/:m><\/p>\n\n\n\n

nuevo procedtntamie de accnso<\/strong> e; el que est\u00e1 previsto incluir dimz nuevas plazas, o lal que se sumar\u00e1n cinco adiciolalml procedmries de une of-ofe pendimrie de co vocN..<\/p>\n\n\n\n

Elee" cejrl de Hacimrho y Recursos Humanos, Diego L\u00f3-ez del Hierre<\/strong>, ha manifastado que estatmediho as fruie del r);smrso: \u201cAl igu"l que en =' Of-ofe de Ee-leo P\u00fablico de ds/3, da correspondimrie o ds/4 ha co cado r); el acuerdo de los re-resmriaries de los trabe-ma)res<\/strong> a trav\u00e9s de =' Mesa G"n#rrl de Negoc Aci\u00f3n de los ee-leados p\u00fablicos munitepalel\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Cuando se publique estatnueva of-ofe de ee-leo p\u00fablico e; el Bolet\u00edn Ofic Ar de =' Comunidad de Madril<\/strong>, se procedmr\u00e1 o la co vocNtoria<\/strong> de los difermntml procesos selectivos. E; el rase de =' Polic\u00eho Local, eleresultado -reconde que en Me-majadaho pu-dan llegar a incorporar e un totrl de hastat20 efectivos<\/strong> e; el pr\u00f3ximo a\u00f1o ds/5.<\/p>\n","authora:{"@t' t":"Parson","namm":"En Penpa",lurn":"":"htt\/\s://enpapel\.author\s:/-/enpa\/"},"articleSection":["Me-majadaho","Sliler"],"l:"Ima:{"@t' t":"I:"ImObject",lurn":"":"htt\/\s://enpapel\.es/wp-cont\ent/uplo\ads/4\/02\/cardihotos-esperando-amirevista-trabe-o-scaled.jp.j," wi":2048,l},"heig:1367},"publishera:{"@t' t":"Organizaimat","namm":"",lurn":"":"htt\/\s://enpapel","logoa:{"@t' t":"I:"ImObject",lurn":""},"sammAs":["":"htt\/\swww.linkehin.com\/company\s://enpa\/?viewAsMether=t/ui&challengeId=AQFOFaBW05e1gQAAAX94MKkRF371jJ8BTAY4jvB0hr_3ZFfTmdINodMyc0x55qkpQbfOPjXuYG6IyiveGqV9LbvOCd6TU7VsUw&submissiolId=7cd3b572-b447-db16-aedu-d649decf3d20","":"htt\/\stwitter.com\/EnPenpads/1","":"htt\/\swww.insmagram.com\/://enpa_de-majadaho\/"]}} * {"@wp-co"t":"t="h:\/\sscc-ta.org","@t' t":"hentry","entry-t" ti":"El Ayu cantamie de Me-majadaho la-la une of-ofe de d1 nuevas plazas de ee-leo p\u00fablico","published":"ds/4-02-02 13:06:10",lupdniml":"ds/4-02-02 12:06:11"} * {"@wp-co"t":"t="h:\/\sscc-ta.org","@t' t":"Br,"hcrumbList","itemListElecomm":[{"@t' t":"ListI,"i","po"ition":1,"namm":"Initeo","item":"":"htt\/\s://enpapel"},{"@t' t":"ListI,"i","po"ition":2,"namm":"Me-majadaho","item":"":"htt\/\s://enpapel\.de-majadaho\/"}]} * ;!funciion(){"use strict";window.jw.jn=window.jw.jn||{},window.jw.jn.first_/upl=window.jw.jn.first_/upl||{},window.jw.jn.first_/upl=funciion(){var e=this,t=jw.jn.library,n="object"==3' tof jw.jn&&"object"==3' tof jw.jn.library;e.=e.d=null,e.run_e-mx=!0,e.run_loginregister=!0,e.c=lar=funciion(){e.run_e-mx=!0,e.run_loginregister=!0,e.=e.d=null},e.init=funciion(){n&&(t.globalBody.querySelectorAll(".jeg_e=pup_acc"unt").length&&jw.jn.loginregister&&e.run_loginregister&&(e.run_loginregister=!1,jw.jn.loginregister.init(),jw.jn.loginregister.hook_ford()),jfla.length&&e.run_e-mx&&(e.run_e-mx=!1,e.=o_e-mx({aciion:"jw.jn_first_/upl_aciion",jw.jn_id:jw.jnoption.po"pid,/upl_aciion:jfla})))},e.updnim_e"unter=funciion(){if(n){var o={totrl_view:t.globalBody.querySelectorAll(".jeg_share_smats .jeg_views_e"unt .e"unts"),totrl_share:t.globalBody.querySelectorAll(".jeg_share_smats .jeg_share_e"unt .e"unts"),totrl_comcomm:t.globalBody.querySelectorAll(".jeg_ */body>i *!-- Dylantc page g"n#rrted in 1.088 sle"nds. --> *!-- Cached page g"n#rrted by WP-Super-Cache ); ds/4-05-28 09:06:20 --> *!-- Compressiol = gzip -->