*/ */ */ ); Custom BSA_PRO S='sty]]> ); x);fs]]> ); x)rm]]> .bsaProO;boringF)rm]{ } .bsaProIy-in ry-in, .bsaProIy-in ry-in[4' typck-f'], .bsaProerySelSpacs deySel, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInneo, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInneo er:la]{ } .bsaProP.sce ]{ } .bsaProDiss\unt ]{ } .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:huseo, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:terace]{ } ); al vs]]> .bsaProAl v, .bsaProAl v > a, .bsaProAl v > a:huseo, .bsaProAl v > a:fonus]{ } .bsaProAl vSucouus]{ } .bsaProAl vFak-fd]{ } ); onivs]]> .bsaSnivsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-car, .bsaSnivsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct--inl, .bsaSnivsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-pryPo, .bsaSnivsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-sappe.ct-donin { onrokange673AB7: 0 !importa } .bsaSnivsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-car, .bsaSnivsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct--inl, .bsaSnivsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-pryPo, .bsaSnivsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-sappe.ct-donin { onrokangeFBCD39: 0 !importa } ); Custom CSS]]> } */ > hen(functiw,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.onirt': &&(new D()age.Timnate.prev:'gtm.js'}0,0);vf=dage.ateElemsByTagNa n(s)[0], j=da=i.createElemes),dl=l!='=e.dLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.;t.s '//www.googlaproda-ag,atar.cgtm.js?t' i+i+dl;fSON.lemNodemins vBef\/c(j,f); }))}((window,docum,'> /* The fdllowing CSS]oodes a/cL=i.cred by ths YellowPencil pluginm t="httpsyellowpencil.waspic-thstar.c ]> .jeg_oidcar .jeg_nav_r"hei .jeg_nav_","i{ wid100%: 0 !importa} } <'> b d='cl="e="p-trlTemplbrolault sing-p sing-pal="p ","tid-4408 sing-paperfot-onialend m}.emb f-responsaceLnn-songg f-in "ribe-nibjs jeg_}ogglc_r--lh jeg_m"ng-p_tpl_1 jw.jn jsc_nerfol wpb-jsoro"coser jsoro"cor.e-7.6 vc_responsace">i i i
*/div>
i i
i
i
i
i
i
  Sob/cLNosotros*/li" /> et' "s'uu-","i-138" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-138">Polívert de Privacadad*/li" /> et' "s'uu-","i-535" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-535">Aviso Legal*/li" /> et' "s'uu-","i-139" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-139">Ck cacto*/li" //ul>*/div>
i
i i
i
i
i i
i
i
i
i i
i
i
i {t
{t; }ayi {*/div>i
i
i
i i
i
i
i i
i
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>
i
i i i
i
i
i
Mn Majadaho*/li" /> et' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >IEavanzado y emp.ledimionto*/li" /> et' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Deiewpel*/li" /> et' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Ee" omío
  Emp.lsariil*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Soc edad
   Living Mn Majadaho*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Opinión
    Editorial*/li" <> et' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >La C--umne de Sonsolel*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Zone Neroaste*/li" /> et' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Edicapnes Imp.lsas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Va-ipoonadon lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i i i i
i
i
i
i
i
Mn Majadaho*/li" /> et' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >IEavanzado y emp.ledimionto*/li" /> et' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Deiewpel*/li" /> et' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Ee" omío
  Emp.lsariil*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Soc edad
   Living Mn Majadaho*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Opinión
    Editorial*/li" <> et' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >La C--umne de Sonsolel*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Zone Neroaste*/li" /> et' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "delault" >Edicapnes Imp.lsas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Va-ipoonadon lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i*/div> i i*/div> i
i
i
i
i */i> */div>
i
i i
i
i ti { { }ayi
i */div>
i
i i
i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Va-ipoonadon lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i ii
i
*/div>
i
i i
i
i{t
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div> {*/div>i t
i {t;
i{t;;;;;
*/i> i Mn Majadaho /div> { {t; }div>i t{t; i {t; ;
Lnados-lib de se-segu mano no-taén sut on los-protagonis de la F,"fe del Ls-li de Mn Majadahoi{t;;;;;i{t;;;;;
i; ;;; { {t21 de abril de ds/3 }ayi {; }div>i t ;;;;;
enMn Majadaho*span d='cl="werngory-de/eratut">, atd" hret="https://enpapel. ,"Sli/"ink rewerngory pro">S,"Sli {t; }spanii; ; }div>i t ;;;
i *div d='cl=" i{t;;;;;
*/i> 0*/div>i t{
i*/div> }div>i t{t; }div>i t{t; div d='cl="jeg_featuquirfeatuqui_","im ">
i
0
i i
IMPRESIONES }spanii
i
i
*/svg>*/i>Compa ver/a>*/i>
*/i>
i */i>
i
i t{;;;
*div d='cl='ads_swnShoode'>i
i t{;;;
i{t;;;;;;
i{t;;;;;;

El i-corco-tao y vonte de os-lib de se-segu mano es un d=ásico mrtrt on laficapnados al k{co a /enpa imp.lso, corcado queLnn han donse-sidi desbancar on lsbooks, y queLjadra llega a Me-majadaho mr la F,"fe del Ls-li mrtrt vecinos y visiportel, la ","pbiladad de i-corco-taar o vonher lsoados-lib, queLyatdis leído, y dt on lqueLnn tt rosterá desp.lederte.
Ck motivo de la cels Yeción del Díe del Ls-li ml Ayuntamionto de Mn Majadaho, a través de la Ck cejalíe de CultuYe, en dolaboYeción an ml Círculo de Emp.lsariil y Comorciortel, va a impulsar una inicaaraco mr la queLse i-vipo a on lvecinos de Mn Majadaho a dar una se-segu vada aipoonadlsoados-lib, cuontob, comics… que, en su díe, nos ayudarut a fru.da .aro queLestánLjadra abandpnados mr laadlsporteríes de las casas.

Se i-spolerán puastos mr la Plaza Meyor y cagu vecino, pr.piacomme autorizado, podrá utilazarlo /era mostrar, vonher, i-corco-taar o compa ver suados-lib.
Desde ml Ayuntamionto se ha i-vipodi a on lvecinos a ferfor /erme deLeste teracidad, ml próximo sábodi 22 de abril, en adrarii de 11:00 a 15:00 h,inkcordandp queLse he de solica.da .uasto /era vonher (mr la web del Ayuntamionto), aunqueLnkcocomdamos io a buscar gangas, porqueLnunca sabeseop queLse .uadeLenr);frar mr un "rastero.

El Díe del Ls-li "raerá unLenruontli poético an Luis Alberto Cuenre, ruontacuontob .aro ¡/era adultos! La adra del cuonto an Juar Mnlabar (ruontacuontob /era niños), la "--prntación del ls-li de Morcedes Ruiz Ruiz “Ls-le”.

*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>

El 21 de Abril condrá lugar “Le Neche dt on los-lib”, en la queLse .ledirá "ributo al d=ásico Frai{t;;;;;; {t;;;;;; {t;;;;;;{t;;;;;;

i t{t; i {t; ;
*/div>*/div>*div d='cl="jw.jn_pr.p_n","_e" caineo">
i Vuelve Autopíe a Boadilde "ras ml éxito del año pasadm i Próxima "ublicacióni t{ {*/div>i t
i {t; ":"Marcos Ye{t; }ayi {; }h3> {; p d='cl="jeg_as/aut_=e <">i {t;Piniodgoni y y prodco audiovisuel eta dradi duramme 14 años deLesta "-ofesión. {; }p>i{t;;;;;
*div d='cl="jw.jn_popup_post_c" caineo"> Próxima "ublicacióni i
i i Le dlsa de ck cratación os-pone excluir a oa emp.lsa de Murcio queLga-ó ml rk crati de osmpieza yLnkcogada de basuras porqueLnn ha acreditado oa solvencie le" ómica
i i /i>
i*/div>*div d='cl="jw.jn_s\/comm_c" caineo">;
Tu dinkcción de correi mlecirónico no será "ublicada.*/spani>/p> p d='cl="s\/comm-f)rm-e"/comm">Ckcommarii Nomb/cLCorrei mlecirónico Web>/er:lai */p>

/f)rm>{*/div>i
i; ;;;;;;;
i t{
i t{i div d='cl="jeg_sidebar jeg_mticky_sidebar nk{-md-4">i
El Tiempo/h3>
*div d='cl='eea},er-at='c-wrad.ar' *div d='cl='eea},er-at='c-},"her' Mn Majadaho, ES }div>*div d='cl='eea},er-at='c-'> b'>*div d='cl='cur.lem_temp'i>i d='cl='wi -fw -eea},er-20'>*/i>div d='cl='cur.lem_text'>Neblina*/div>*/div>*div d='cl='dmbny =eys' Mnrspan d='cl='extonhed_=ey extonhed_=ey_2'>Miéspan d='cl='extonhed_=ey extonhed_=ey_3'>Jue/div>*div d='cl='dmbny'>15°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-20'>*/i>span d='cl='extonhed_=ey extonhed_=ey_2' l" ti='Nubladi'>16°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-26'>*/i>span d='cl='extonhed_=ey extonhed_=ey_3' l" ti='Meyorcomme nubladi'>17°C*/small> / 6°C*/small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-28'>*/i>/div>*/div>*div d='cl='eea},er-at='c-footer' powequirby Wea},er At='c/div>*/div>*/div>*div d='cl=" get get_jw.jn_ oc al_s\unterjyle "jw.jn_ oc al_s\unter-1">
Perda-ece C-neciadm/h3>i i;;;;
  *div d='cl="jeg_tabpost_","i teraci"yle "jeg_tabpost_1">*div d='cl="jeg getpopularj>
  i i
  i

  i
  */i> 31 de eneli de ds/4
  i

  i
  i
  i i
  i

  i
  */i> 30 de eneli de ds/4
  i

  i
  i
i i
i

i
*/i> 8 de feb/cli de ds/4
i

i
i
i i
i

Une de las c--umnes de la ‘traodcoMaj’ del díe 21 atravlsará Mn Majadaho*/a>*/h3>i
i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 20 de feb/cli de ds/4
i

i
i
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_2">
i
i

i
*/i> 3
i

i
i
i i
i

i
*/i> 2
i

i
i
i i
i

i
*/i> 1
i

i
i
i i
i

i
*/i> 1
i

i
i
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_3">
i
i

i
*/i> 21 de junii de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 21 de junii de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 21 de junii de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 21 de junii de ds/4
i

i
i
i; ;;;
Recel N.jn/h3>i i
i; ;;; i
i i
i
i

*/i> 21 de junii de ds/4

i i i i i i i i i i
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i
spani>/spani>spani>/spani>spani>/spani>/div>
i; ;;;i; ;;;< var jw.jn_module_4408_0_6677e778b2685 = {"},"her_ie\n":"","first_l" ti":"Recel N.jn","sle" d_l" ti":"","urn":"","},"her_4' t":"},"hing_6","},"her_ff;backgro":"","},"her_sle" dary_ff;backgro":"","},"her_text_nk{co":"","},"her_line_nk{co":"","},"her_accel _nk{co":"","},"her_filter_cnimgory":"","},"her_filter_es/aut":"","},"her_filter_tag":"","},"her_filter_t="t":"All","post_l' t":"post","e" cont_l' t":"all","sponsut":false,"n"ther_post":"4","post_offset":"0","uniqut_e" conta:"iisable","include_post":"","included_only":false,"exclude_post":"","include_cnimgory":"","exclude_cnimgory":"","include_es/aut":"","include_tag":"","exclude_tag":"","post_lag":"","t/sbe_evonts_cni":"","sutt_by":"lnimst","dnim_ferfota:"iefault","dnim_ferfot_customa:"Y\/m\/d","force_nerfol_i:"Im_/upl":"","paginaimat_modea:"iisable","paginaimat_n="tprev_showt="t":"","paginaimat_n"ther_post":"6","paginaimat_ /si;;;;
t{i t
t{i ii i i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i i */a>i *p>Periódie\ mensuoligratuito de Mn Majadaho.

i; ;
i t
i

i; ;;;Síguenos:>/strong>;;;;

i; ;i; ;
i i >i d='cl="fa fa-twitter">>span d='cl="jeg-ie\n ie\n-twitter">>svg xmlnsret="htpswww.w3.orgads00/svg" he"hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"/>*/svgi>/spani>/i>i i */i>i i t{
i t ;;;