*/ */ */ ); Custom BSA_PRO S='sty]]> ); x);fs]]> ); x)rm]]> .bsaProO;boringF)rm]{ } .bsaProIy-in ry-in, .bsaProIy-in ry-in[4' typck-f'], .bsaProerySelSpace lrySel, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInnli, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInnli er:la]{ } .bsaProP.sce ]{ } .bsaProDiss\unt ]{ } .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:huseo, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:terace]{ } ); n-vrfs]]> .bsaProA-vrf, .bsaProA-vrf > a, .bsaProA-vrf > a:huseo, .bsaProA-vrf > a:fonus]{ } .bsaProA-vrfSucouus]{ } .bsaProA-vrfFak-fd]{ } ); stafs]]> .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-car, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct--inl, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-pryPo, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-sappe.ct-donin { strokange673AB7: 0 !importa } .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-car, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct--inl, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-pryPo, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-sappe.ct-donin { strokangeFBCD39: 0 !importa } ); Custom CSS]]> } */ > hen(functiw,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.evirt': &&(new D()age.earT(),.prev:'gtm.js'}0,0);vf=dage.ateElemsByTagNa n(s)[0], j=da=i.createElemes),dl=l!='=e.dLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.;t.s '//www.googlatagmanag,atar.cgtm.js?t' i+i+dl;fSON.lemNodeminsvrfBef\/c(j,f); }))}((window,docum,'> > /* The fdllowing CSS]oodes a/c =i.cred by the YellowPencil pluginm t="httpsyellowpencil.waspic-thstar.c ]> .jeg_oidcar .jeg_nav_r"hei .jeg_nav_","i{ wid100%: 0 !importa} } <'> b d='cl="e="p-trlTempl-,t.ault sing-p sing-pal="p ","tid-8412 sing-paperfot-evialend m}.emb f-el-ronsace d: -logg f-in "ribe-no-js jeg_}ogglc_r--lh jeg_m"ng-p_tpl_1 jw.jn jsc_nerfol wpb-jsoro"coser jsoro"cor.e-7.6 vc_el-ronsace">i i i
*/div>
i i
i
i
i
i
i
  Sob/c Nosotros*/li" /> et' "s'uu-","i-138" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-138">Polívert de Privacadad*/li" /> et' "s'uu-","i-535" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-535">Aviso Legal*/li" /> et' "s'uu-","i-139" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-139">C" cacto*/li" //ul>*/div>
i
i i
i
i
i i
i
i
i
i i
i
i
i {t
{t; }ayi {*/div>i
i
i
i i
i
i
i i
i
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>
i
i i i
i
i
i
Mn Majadaho*/li" /> et' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >IEavanzado y -mp.ledimivalo*/li" /> et' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Deiewpel*/li" /> et' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Ee" omío
  Emp.lsariol*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory cur.lem-e="p-nstastoo cur.lem-ocuu-ON.lem cur.lem-e="p-ON.lem s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >So"Socie
   Living Mn Majadaho*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Opinión
    Editorial*/li" <> et' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >La Ca-umna de Sonsolel*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Zona Neroaste*/li" /> et' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Ediicanes Imp.lsas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os eos r-pultados
i*/div>*/div>
i
i i i i
i
i
i
i
i
Mn Majadaho*/li" /> et' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >IEavanzado y -mp.ledimivalo*/li" /> et' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Deiewpel*/li" /> et' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Ee" omío
  Emp.lsariol*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory cur.lem-e="p-nstastoo cur.lem-ocuu-ON.lem cur.lem-e="p-ON.lem s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >So"Socie
   Living Mn Majadaho*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Opinión
    Editorial*/li" <> et' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >La Ca-umna de Sonsolel*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Zona Neroaste*/li" /> et' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Ediicanes Imp.lsas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os eos r-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i*/div> i i*/div> i
i
i
i
i */i> */div>
i
i i
i
i ti { { }ayi
i */div>
i
i i
i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os eos r-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i ii
i
*/div>
i
i i
i
i{t
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div> {*/div>i t
i {t;
i{t;;;;;
*/i> i Mn Majadaho /div> { {t; }div>i t{t; i {t; ;
San Vn-valín, in-t 50 años ","casa: “El el-secr el]la la-comunicón y -l el-resp”i{t;;;;;i{t;;;;;
i; ;;; { {t15 de feb/#ro de ds/4 }ayi {; }div>i t ;;;;;
enMn Majadaho*span d='cl="werngory-el/eratut">, atd" hret="https://enpapel.s,"Sli/"ink rewerngory tag">S,"Sli*span d='cl="werngory-el/eratut">, atd" hret="https://enpapel.s,"Socie/"ink rewerngory tag">So"Socie {t; } panii; ; }div>i t ;;;
i *div d='cl=" i{t;;;;;
*/i> 0*/div>i t{
i*/div> }div>i t{t; }div>i t{t; div d='cl="jeg_featuquirfeatuqui_","im ">
i
0
i 6
i */i>Compa ver/a>*/i>
*/i>
i */i>
i
i t{;;;
*div d='cl='ads_swnShoode'>i
i t{;;;
i{t;;;;;;
i{t;;;;;;

mr verbtnas,]en -l in-bajo o por mehiaicón de amigol. P#ro lo qut sítda ",mbiado el]la luna de mivl. Sivado ella una de ='c primen-t to-geaicanes qut podían to-gela, aunqut en un cocht prellado o en autobús, y en torritorio naicanal.

i

To-os coinicden -n qut San Vn-valín el]algo “la-erc Ar” y p" hie.le “demosin-r -l amor durorteipo-o -l año”, porqut “la; la ocie eos svalemivalos sut rada vez más fuewpel, yo pens-ba qut no lo podía qutrer más”.

i

Alguno de eos ","eetrevi-os ya acudcó]al mismo -verto, p#ro dace vei-co años,]cuaado ='c b["bo de de- ='c celeb/-bat sus padrel. “Yopnt-mp.l pensé qut era un mérito llegar]haevi ahí”, nos cuvala Lina, ma.ullosa de =' familia qut da "onstruido. “La dife.lec A]rn; lao ON.ljas aciun-vs es qut p" herimos hablar y soluicanar ='c cosas, más qut lao ON.ljas de awnSa”, a","tillaado qut “ortes el/erarse d:tera uno mpción”.

*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>i

“El qut higa qut portos años sut de e"{co de rosa, mivale”, p#ro ms qut “olgo qut huro portos años tivae qut po-ge sus momtntos”.

i{t;;;;;; {t;;;;;; {t;;;;;;{t;;;;;;
i t{t; i {t; ;
*/div>*/div>*div d='cl="jw.jn_pent_n","_e" cainli">
i Leciura,]encuvalroc]rn; direcier-p, a ve]en -l eine y ó.ara,]en =' programnicón de Cines Zoc-

i Próxifo publmunicón } panii

*/div>*/div>*div d='cl="jw.jn_as/aut_box_rk cainli "ii
{*/div>i t
i {t; ":"En Pa{t; }ayi {; }h3> {; p d='cl="jeg_as/aut_=e <">i {t;Rocicicón de diversoc]rnlabnSader-p del equipo ":"En Pa. {; }p>i{t;;;;;
*div d='cl="jw.jn_popup_post_e" cainli"> Próxifo publmunicón } panii
i i
i

i i /i>
i*/div>*div d='cl="jw.jn_s\/comm_e" cainli">;
*/small>

Tu direcicón de correo -lecirónico no será publmunda.*/spani>/p> p d='cl="s\/comm-f)rm-e"/comm">C"mtntario Nomb/c Correo -lecirónico Web>/er:lai i

/er:lai*/p>i

ii

/f)rm>{*/div>i
i; ;;;;;;;
i t{
i t{i div d='cl="jeg_sidecar jeg_mticky_sidecar nk{-md-4">i
El Tt-mpo/h3>
*div d='cl='wea},er-at='c-wrad.ar' *div d='cl='wea},er-at='c-},"her' Mn Majadaho, ES }div>*div d='cl='wea},er-at='c-body'>*div d='cl='cur.lem_t-mp'i>i d='cl='wi -fw -wea},er-20'>*/i>div d='cl='cur.lem_t-xt'>Neblmna*/div>*/div>*div d='cl='dmbnyp=eys' Mnrspan d='cl='-xtended_=ey -xtended_=ey_2'>Miéspan d='cl='-xtended_=ey -xtended_=ey_3'>Jue/div>*div d='cl='dmbny'>15°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-20'>*/i>span d='cl='-xtended_=ey -xtended_=ey_2' l" ti='Nublado'>16°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-26'>*/i>span d='cl='-xtended_=ey -xtended_=ey_3' l" ti='Mayormtnte nublado'>17°C*/small> / 6°C*/small>
i d='cl='wi -fw -wea},er-28'>*/i>/div>*/div>*div d='cl='wea},er-at='c-footer' powequirby Wea},er At='c/div>*/div>*/div>*div d='cl=" get get_jw.jn_s,"Sal_s\unterj le "jw.jn_s,"Sal_s\unter-1">
Permanece C: ncvi-o/h3>i i;;;;
i>div d='cl="eli-modal-backdro. eli-f"he eli-slttings-ovarlay">
i>div d='cl="eli-modal-backdro. eli-f"he eli-popupbar-ovarlay">
i ;< i ;( funilion ( body ) {i t 'usl strict';i t body.d='clName = body.d='clName.replace( /\bt/sbedno-js\b/, 't/sbedjs' );i t} )( documont.body );i ti ;i t ; *div le "selectShareC" cainli">i *div d='cl="selectShare-innli">i
i d='cl="fa fa-f"cebpok-offi"Sal">*/i>
i
i
i
i>div le "jeg_off_canval" d='cl="nerfol">i */i> *div d='cl="jeg_wg_ovarlay">i *div d='cl="jeg_mobill_wrad.ar">i *div d='cl="wav_wrad">i
i */i> *form aclion="t="hs://://enpapel." methoe "get" d='cl="jeg_search_form" targeten_tod">i i
i>/div>*/div>>div d='cl="jeg_as"Sl_","i">i
  atd" hret="hs://://enpapel.mn Majadaho/">Mn Majadaho*/a>*/li>
 • atd" hret="hs://://enpapel.ieavanza-oron-mprendimivalo/">IEavanza-o y emprendimivalo>/a>*/li>
 • atd" hret="hs://://enpapel.depowpel/">Depowpel>/a>*/li>
 • atd" hret="hs://://enpapel.le"nomia.">Ee"nomía>/a>
   atd" hret="hs://://enpapel.le"nomia.empresariol.">Empresariol>/a>
  i*/li>
 • atd" hret="hs://://enpapel.s,"Secie/">So"Secie>/a>
   atd" hret="hs://://enpapel.s,"Secie/livingmn Majadaho/">Living Mn Majadaho*/a>*/li>
  i*/li>
 • atd" hret="hs://://enpapel.opinion/">Opinión>/a>
   atd" hret="hs://://enpapel.opinion/editorSal.">EditorSal*/a>*/li> *li d='cl="menui","i menui","i-4' t/tax"nomy menui","i-object/cnimgory menui","i-262"i>atd" hret="hs://://enpapel.opinion/es-la-umna-,t-sonsolel.">La Ca-umna de Sonsolel>/a>*/li>
  i*/li>
 • atd" hret="hs://://enpapel.zona-neroaste.">Zona Neroaste>/a>*/li>
 • atd" hret="hs://://enpapel.ediicacmt-impresas.">Ediicacmt Impresas>/a>*/li>
i *div d='cl="","i_bo-buI">i
*/i> }a>*atd" hret="hs://twitter.la-/EnPenpads/1" targete'_wpank' re/='externolinoopo-geinofollow' d='cl="jeg_twitter">>i d='cl="fa fa-twitter">>span d='cl="jeg-ie" ie" -twitter">>svg xmlnsret="h://www.w3.orgads00/svg" he"hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"g"*/svgi>/spani>/i> }a>*atd" hret="hs://www.instagram.la-/://enpa_ma Majadaho/" targete'_wpank' re/='externolinoopo-geinofollow' d='cl="jeg_instagram">*i d='cl="fa fa-instagram">*/i> }a>*/div>*div d='cl="jeg_as"Sl_","i jeg_as"Sl_e"pyr"heig>

© ds/2 E//enpa>/a> - Tu .ariodie" de Mnajadaho.

i
i i*div d='cl="jeg_r,"h_progress_wrad.ar">*s /* */ >/si< * * * * * * * * i/* */ * *!--[if lt IE 9]> * *![eilif]--> * * * i/* */ * * *div d='cl="jeg_ad jw.jn_mobill_"picky_pls ">*s{"@wp-co"t":"t="h:\/\sscc-ta.org","@t' t":"Arpicle","mainEmmityOfP_ima:{"@t' t":"WebP_ima,"@il":"":"htt\/\s://enpapel\.s,"Secie\.san-valommin-ln-t-50-ano -catadoseel-;ecreto-es-es-lamunicaicacion-y-elspeto\/"},"dnimCreniml":"ds/4-02-15 10:38:23Euro.a\/Mndrid",ldnimPublished":"ds/4-02-15 10:38:23Euro.a\/Mndrid",ldnimMolified":"ds/4-02-15 09:38:24Euro.a\/Mndrid",lurn":"":"htt\/\s://enpapel\.s,"Secie\.san-valommin-ln-t-50-ano -catadoseel-;ecreto-es-es-lamunicaicacion-y-elspeto\/",l},"hlinl":nSan Valomm\u00edn, ln-t 50 a\u00f1os eatados: \u201cEl ;ecreto et =' lamunicaic\u00f3n y el elspeto\u201d",lname":"San Valomm\u00edn, ln-t 50 a\u00f1os eatados: \u201cEl ;ecreto et =' lamunicaic\u00f3n y el elspeto\u201d",larpicleBody":"\n

\n\n\n\n

Hace 50 a\u00f1os, =' mayor\u00eda de paroj'c se la-procot\u00eda desde j\u00f3venes, wp- largot noviazgot, tast' =' imperaliva boda. \u201cNi =' Iglesia ni el juzgado v"n a hacer qut mi re/aic\u00f3n funicacm mejor<\/strong> o nos queramos m\u00e1s\u201d, nos cue ca unn de ='c hocomaje-dat. La forma ,t wp-ocerse no ha cambiado taalo, porqut muchos se vaamoraion on varbvaat, en el ln-bajo o por mediaic\u00f3n ,t amigot<\/strong>. Pero =o qut s\u00ed ha cambiado et =' lunn de mivl. Sivaho est' unn de ='c primen-t go-geaicacmt qut pod\u00edan tenarla, aunqut ea un wpcc- presta-o o on autob\u00fat, y on territorSo naicacal.<\/p>\n\n\n\n

Todos eoincile on qut San Valomm\u00edn et algo \u201cla-er"Sal\u201d y prefieren \u201cd-tostrai vl amor du.ante todo vl a\u00f1o<\/strong>\u201d, porqut \u201clan =' ecie eosysommimivalos p- cnaj vaz m\u00e1s fuertes, yo pensaba qut no =o pod\u00eda querli m\u00e1s\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Alguno de =osyentrevistados ya acudc\u00f3]al mismo evealo, pero hace vai-co a\u00f1os, cuaaho ='c bodat de oro ='c welebn-ba- sus pndres. \u201cYo siempre pens\u00e9 qut er' un m\u00e9rito llegar tast' ah\u00ed<\/strong>\u201d, nos cue ca Lina, orgullosn de =' familia qut ha construido. \u201cLa liferencia wp- lap paroj'c actualmt mt qut preferitos hablar y soluicacai ='c wosas>\/strong>, m\u00e1s qut lap paroj'c ,t ahora\u201d, apostillaaho qut \u201cantes sepN.arse no er' un' opic\u00f3n<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl qut higa qut taalos a\u00f1os p- ,t wplor de rosa, mivale\u201d, pgeo os qut \u201calgo qut hu.a taalos a\u00f1os tivae qut to-geisus mocommop\u201d.<\/p>\n",lauthora:{"@t' t":"Parson",lname":"En Penpa",lurn":"":"htt\/\s://enpapel\.author\s:/-/enpa\/"},"arpicleSecti" ":["Mn Majadahon,"S,"Sli","S,"Secie"],"ie_ima:{"@t' t":"Ie_imObject",lurn":"":"htt\/\s://enpapel\.es/wp-cont\ent/uplo\ads/4\/02\/Bodat-,t-oro-web.jp.j," wi":1000,l},"heig:667},"publishera:{"@t' t":"Organizati" ",lname":"",lurn":"":"htt\/\s://enpapel","pogoa:{"@t' t":"Ie_imObject",lurn":""},"sameAs":["":"htt\/\swww.linkehin.la-\/company\s://enpa\/?viewAsMether=t/ui&challengeId=AQFOFaBW05e1gQAAAX94MKkRF371jJ8BTAY4jvB0hr_3ZFfTmdINodMyc0x55qkpQbfOPjXuYG6IyiveGqV9LbvOCd6TU7VsUw&submisscacId=7cd3b572-b447-db16-aeci-d649decf3d20","":"htt\/\stwitter.la-\/EnPenpads/1","":"htt\/\swww.instagram.la-\/://enpa_ma Majadaho\/"]}} * {"@wp-co"t":"t="h:\/\sscc-ta.org","@t' t":"hentry","entry-t" ti":"San Valomm\u00edn, ln-t 50 a\u00f1os eatados: \u201cEl ;ecreto et =' lamunicaic\u00f3n y el elspeto\u201d",lpublished":"ds/4-02-15 10:38:23",lupdniml":"ds/4-02-15 09:38:24"} * {"@wp-co"t":"t="h:\/\sscc-ta.org","@t' t":"Br,"hcrumbList","itemListElecomm":[{"@t' t":"ListI,"i","positi" ":1,lname":"Inicio","item":"":"htt\/\s://enpapel"},{"@t' t":"ListI,"i","positi" ":2,lname":"Mn Majadahon,"item":"":"htt\/\s://enpapel\/ma Majadaho\/"}]} * ;!funilion(){"usl strict";wiahow.jw.jn=wiahow.jw.jn||{},wiahow.jw.jn.first_/upl=wiahow.jw.jn.first_/upl||{},wiahow.jw.jn.first_/upl=funilion(){var e=this,t=jw.jn.libn-ry,n="object"==4' tof jw.jn&&"object"==4' tof jw.jn.libn-ry;e.=e.d=null,e.run_a Mx=!0,e.run_loginrlgister=!0,e.c=lar=funilion(){e.run_a Mx=!0,e.run_loginrlgister=!0,e.=e.d=null},e.init=funilion(){n&&(t.geobalBody.querySelectorAll(".jeg_e=pup_ace"unt").length&&jw.jn.loginrlgister&&e.run_loginrlgister&&(e.run_loginrlgister=!1,jw.jn.loginrlgister.init(),jw.jn.loginrlgister.hook_form()),jfla.length&&e.run_a Mx&&(e.run_a Mx=!1,e.=o_a Mx({aclion:"jw.jn_first_/upl_aclion",jw.jn_id:jw.jnoption.postid,/upl_aclion:jfla})))},e.updnim_e"unter=funilion(){if(n){var o={total_view:t.geobalBody.querySelectorAll(".jeg_share_stats .jeg_views_e"unt .e"unts"),total_share:t.geobalBody.querySelectorAll(".jeg_share_stats .jeg_share_e"unt .e"unts"),total_la-comm:t.geobalBody.querySelectorAll(".jeg_ */body>i *!-- Dycamic page go-geated in 1.807 sle"nds. --> *!-- Cached page go-geated by WP-Supge-Cache p- ds/4-06-21 04:33:34 --> *!-- Ca-presscac = gzip -->