*/ */ */ ); Custom BSA_PRO S='sty]]> ); x);fs]]> ); x)rm]]> .bsaProO;boringF)rm]{ } .bsaProIy-in ry-in, .bsaProIy-in ry-in[4' typck-f'], .bsaProerySelSpace lrySel, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInneo, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInneo er:la]{ } .bsaProP.sce ]{ } .bsaProDiss\unt ]{ } .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:huseo, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:terace]{ } ); t/crfs]]> .bsaProA/crf, .bsaProA/crf > a, .bsaProA/crf > a:huseo, .bsaProA/crf > a:fonus]{ } .bsaProA/crfSucouus]{ } .bsaProA/crfFak-fd]{ } ); stafs]]> .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-car, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct--inl, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-pryPo, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-b .ct-sge/l.ct-donin { nueskange673AB7: 0 !importa } .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-car, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct--inl, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-pryPo, .bsaStafsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-sories.ct-sories-a .ct-sge/l.ct-donin { nueskangeFBCD39: 0 !importa } ); Custom CSS]]> } */ > hen(functiw,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.uchst': &&(new D()age.earT(),.prev:'gtm.js'}0,0);vf=dage.ateElemsByTagNa n(s)[0], j=da=i.createElemes),dl=l!='=e.dLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.;t.s '//www.googlatagmanag,atar.cgtm.js?t' i+i+dl;fSON.lemNodeminscrfBef\/c(j,f); }))}((window,docum,'> > /* The fdllowing CSS]oodes a/c =i.cred by the YellowPencil pluginm t="httpsyellowpencil.waspic-thstar.c ]> .jeg_oidcar .jeg_nav_r"hei .jeg_nav_","i{ wid100%: 0 !importa} } <'> b d='cl="e="p-trlTempl-,t.ault sing-p sing-pal="p ","tid-989 sing-paperfot-uchalend m}.emb f-responsace d: -logg f-in "ribe-no-js jeg_}ogglc_r--lh jeg_ming-p_tpl_1 j="jn jsc_nerfol wpb-jsoro"coser jsoro"cor.e-7.6 vc_responsace">i i i
*/div>
i i
i
i
i
i
i
  Sob/c Nosotros*/li" /> et' "s'uu-","i-138" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-138">Polívert de Privacadad*/li" /> et' "s'uu-","i-535" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-535">Aviso Legal*/li" /> et' "s'uu-","i-139" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-139">C" cacto*/li" //ul>*/div>
i
i i
i
i
i i
i
i
i
i i
i
i
i {t
{t; }ayi {*/div>i
i
i
i i
i
i
i i
i
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>
i
i i i
i
i
i
Ma-majadaho*/li" /> et' "s'uu-","i-210" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >IEavanzado y emprendim.clio*/li" /> et' "s'uu-","i-208" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm cur.lem-e="p-aalonceo cur.lem-ocuu-ON.lem cur.lem-e="p-ON.lem s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >D["Depor*/li" /> et' "s'uu-","i-209" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Ee" omío
  Empresarior*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-212" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Soc edad
   Living Ma-majadaho*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-263" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Opinión
    Editomial*/li" <> et' "s'uu-","i-262" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >La C--umna de Sonsolor*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-1136" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Zona Neroonce*/li" /> et' "s'uu-","i-672" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Edicapnes Impresas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os de lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i i i i
i
i
i
i
i
Ma-majadaho*/li" /> et' "s'uu-","i-210" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >IEavanzado y emprendim.clio*/li" /> et' "s'uu-","i-208" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm cur.lem-e="p-aalonceo cur.lem-ocuu-ON.lem cur.lem-e="p-ON.lem s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >D["Depor*/li" /> et' "s'uu-","i-209" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Ee" omío
  Empresarior*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-212" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Soc edad
   Living Ma-majadaho*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-263" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-(n.orhild.le s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Opinión
    Editomial*/li" <> et' "s'uu-","i-262" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >La C--umna de Sonsolor*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-1136" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngomm s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Zona Neroonce*/li" /> et' "s'uu-","i-672" y='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "es.ault" >Edicapnes Impresas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os de lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i*/div> i i*/div> i
i
i
i
i */i> */div>
i
i i
i
i ti { { }ayi
i */div>
i
i i
i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os de lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i ii
i
*/div>
i
i i
i
i{t
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div> {*/div>i t
i {t;
i{t;;;;;
*/i> i D["Depor /div> { {t; }div>i t{t; i {t; ;
El E,"estudian es-vis Ma-majadahoi{t;;;;;i{t;;;;;
i; ;;; { {t9 de abril de ds/2 }ayi {; }div>i t ;;;;;
enD["Depor {t; } panii; ; }div>i t ;;;
i *div d='cl=" i{t;;;;;
*/i> 0*/div>i t{
i*/div> }div>i t{t; }div>i t{t; div d='cl="jeg_featuquirfeatuqui_","im ">*/a>*/div>i t{;;;
i
0
i i
IMPRESIONES } panii
i
i
*/i>Compa ver/a>*/i>
*/i>
i */i>
i
i t{;;;
*div d='cl='ads_swnShoode'>i
i t{;;;
i{t;;;;;;
i{t;;;;;;

i

E="Esesela nrimera te !immaj del CB Ma-majadaho et la Liga EBA y el penpa del :"ree= e="á siendo notable. Es el ionjunts que comss /érdadas iomte= –11,4 nor pa vedo- y de lrivales =e="Ecan el buen juegov=e lss nuesuess sit balón. La costuv=e puntss /or pa vedo es =e 65,7, m.cliras que /or d);fra reeibe 76,7. El /orceisaje mr ve(ss =e campo es =e un 39% (30,8% mr vriples y 63,7% desde la líneuv=e Te(s Libre). Captura una costuv=e 31,4 reboian (9,5 ofensacos y 21,8 dedansacos) y repa ve 10,6 'cisttncijs.

i

En el ban"rell= e="ará e="Estr(de, Jaime García, un clirenador que ys e="uvo et la fran"recij del E,"estudian etirenando a las cerngomías ryferier-p.

*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>i{t;;;;;; {t;;;;;; {t;;;;;;{t;;;;;;
i t{t; i {t; ;
*/div>*/div>*div d='cl="j="jn_pt.p_n","_e" caineo">
i Programmajv=e nuevo e="e año la fie="Ev=e la QuemE del Judas

i i PróximE publicación } panii

{*/div>i t
i {t; ":"En Pa{t; }ayi {; }h3>i {; p d='cl="jeg_as/aut_=e <">i {t;Redacción de diversos colabimmaer-p del :"ree= ":"En Pa. {; }p>i{t;;;;;
*div d='cl="j="jn_popup_post_c" caineo"> PróximE publicación } panii
i i
i i El Inmtituto de Emprendim.clio Avanzado reeuerda la figura de Francisco Prmaella mr el ceisInariov=e la muerpl del pi-cor

i
i i /i> i*/div>*div d='cl="j="jn_s\/comm_c" caineo">;
Tu direeción de correo elecirónico no será publicada.*/spani>/p> p d='cl="s\/comm-f)rm-e"/comm">C"commariovNomb/c Correo elecirónico Web>/er:lai i

ii

/f)rm>{*/div>i
i; ;;;;;;;
i t{
i t{i div d='cl="jeg_sidecar jeg_mticky_sidecar nk{-md-4">i
El Tie !i/h3>
*div d='cl='eea},er-at='c-wrad.ar' *div d='cl='eea},er-at='c-},"her' Ma-majadaho, ES }div>*div d='cl='eea},er-at='c-'> b'>*div d='cl='cur.lem_te !'i>i d='cl='wi -fw -eea},er-20'>*/i>div d='cl='cur.lem_text'>Neblina*/div>*/div>*div d='cl='dmbnyp=eys' Marspan d='cl='extended_=ey extended_=ey_2'>Miéspan d='cl='extended_=ey extended_=ey_3'>Jue/div>*div d='cl='dmbny'>15°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-20'>*/i>span d='cl='extended_=ey extended_=ey_2' l" ti='Nublado'>16°C*/small> / 7°C*/small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-26'>*/i>span d='cl='extended_=ey extended_=ey_3' l" ti='May)rmomme nublado'>17°C*/small> / 6°C*/small>
i d='cl='wi -fw -eea},er-28'>*/i>/div>*/div>*div d='cl='eea},er-at='c-fooiar' Ma-majadaho, ES }spani wea},er f)recast f)r buIorrow ▸*/a>*/div>*/div>*/div>*div d='cl=" get get_j="jn_ oc al_s\unterjyle "j="jn_ oc al_s\unter-1">
Permanece C: nctado/h3>i i;;;;
  *div d='cl="jeg_tabpost_","i acimvi"yle "jeg_tabpost_1">*div d='cl="jeg getpopularj>
  i i
  i

  i
  */i> 31v=e eneoo de ds/4
  i

  i
  i
  i i
  i

  i
  */i> 30v=e eneoo de ds/4
  i

  i
  i
i i
i

i
*/i> 8 de feb/coo de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 20 de feb/coo de ds/4
i

i
i
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_2">i
i
i
i i
i

i
*/i> 1
i

i
i */div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_3">
i
i i
i

i
*/i> 21v=e junio de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 21v=e junio de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 21v=e junio de ds/4
i

i
i
i; ;;;
Receis N"jn/h3>i i
i; ;;;
i i
i
i TaaiE Moreno: “C.lcí rodemajv=e baloaor, no c.lo que tuvierj otrj opción”*/a>i i
atd" hret="https://enpapel.d["Depor/taaiE-moreno-c.lci-rodemaj-,t-baloaor-no-c.lo-que-tuvierj-otrj-opcion/" i>i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 21v=e junio de ds/4*/div>*/div>
i
i i
i
i
i Cruz Rojaventregj ,ispositacos Alexa /era combatir la soledad no ,tsemaj*/a>i i
atd" hret="https://enpapel.ta-majadaho/cruz-roja-entregj-,ispositacos-alexa-pN.o-combatir-la-soledad-no-,tsemaj/" i>i d='cl="fa fa-elock-o">*/i> 21v=e junio de ds/4*/div>*/div>
i i i i
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i
spani>/spani>spani>/spani>spani>/spani>/div>*/div>
i; ;;;i; ;;;< var j="jn_module_989_0_6677e84aa1951 = {"},"her_icon":"","first_l" ti":"Receis N"jn","see"nd_l" ti":"","urn":"","},"her_4' t":"},"hing_6","},"her_ff;backgro":"","},"her_see"ndary_ff;backgro":"","},"her_text_nk{co":"","},"her_line_nk{co":"","},"her_acceis_nk{co":"","},"her_filter_cnimgory":"","},"her_filter_es/aut":"","},"her_filter_tag":"","},"her_filter_t="t":"All","post_l' t":"post","e" cont_l' t":"all","sponsut":false,"n"ther_post":"4","post_offset":"0","uniqut_e" conta:",isable","include_post":"","included_only":false,"exclude_post":"","include_cnimgory":"","exclude_cnimgory":"","include_es/aut":"","include_tag":"","exclude_tag":"","post_lag":"","t/sbe_evonts_cni":"","sutt_by":"lnimst","dnim_f)rmata:",efault","dnim_f)rmat_customa:"Y\/m\/d","force_n)rmal_ig:im_/upl":"","paginaimat_modea:",isable","paginaimat_n="tprev_showt="t":"","paginaimat_n"ther_post":"6","paginaimat_ /si;;;;
t{
i t
t{
i
ii i i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i; ;;;Síguenos:>/strong>;;;;

i; ;i; ;
i i >i d='cl="fa fa-twitiar">>span d='cl="jeg-icon icon-twitiar">>svg xmlnsret="htpswww.w3.orgads00/svg" he"hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"g"*/svgi>/spani>/i>i i *atd" hret="httpswww.instagram.com/://enpa_ta-majadaho/" targeten_wpank" re/="exiarnalinoopeneoinofollow" d='cl="jeg_instagram">i i

 • atd" hre/cnimgory.opinion/">Opinión>/strong>
 • atd" hre/cnimgory.opinion/laot--umna-,t-sonsolor/">La C--umna de Sonsolor>/strong>
 • atd" hre/cnimgory.salud-y-vida/">Salud y Vida>/strong>
 • atd" hre/cnimgory.ta-majadaho/">Ma-majadaho*/strong>

i
i i
i

i
*/i> 21v=e junio de ds/4
i

i
i
i
i
i
i i i
i
  atd" hre#">Sobre Nosotros*/a>*/li>
 • atd" hre/poletica-privacadad/">Política de Privacadad*/a>*/li>
 • atd" hret="https://enpapel.aviso-legjl-pN.o-el-sitao-web/">Aviso Legjl*/a>*/li>
 • atd" hre/f)rmulario-,t-e" cacio/">C" cacio*/a>*/li>
i i
i i i i

i >atd" hre#ff;b-to-tod" d='cl="j i d='cl="fa fa-angle/up">*/i> i i < var jfla = ["view_e"uniarj]>/s < i i >/s i

>spani>div d='cl="cli-bar-e" caineo cli-style-v2">
atd" hre/poletica-,t-e"okimr/">AQUÍ.
i *div d='cl="cli-modal-,ialogag/ole=",ocumonta>i *div d='cl="cli-modal-e" cont cli-bar-popup">i t *button 4' t="button" d='cl="cli-modal-elose" le "cliModalClose">i; ;Cerrar>/spanii; >/buttonii; >div d='cl="cli-modal-'> b">i; ;
i ;
i >h4>Resumonv=e la privacadad*/h4> ;;;
Estevsitao web utiliza cookimr pa a mejorar su expariencia m.cliras navega por elvsitao web. De el='c, las cookimr d='cificaajs como ="cesarias e almacenan onvsu navegador, ya que sn; esencialmr pa a elvfuncionam.clio de las funcionmr básicasv=el sitao web. También utilizamos cookimr de iarceros que nos ayudan a an:lizar y comprenher cómo utiliza usted estevsitao web. Estas cookimr e almacenan onvsu navegador sólo don su donsommim.clio. También t.cle la opción de excluir e de estas cookimr. Pero la exclusión de algunasv=e estas cookimr pue,t afectar a su expariencia de navegación.
i; ;;
i >atd='cl="cli-privacy-r,"hmoreagarij-pabel "Mostrao másag/ole="button" =e.d-r,"hmore-t="t "Mostrao másag=e.d-r,"hlmrs-t="t "Mostrao menos"> t{
i t
i t
i >div d='cl="cli-tab-},"her">i i >span d='cl="wt/cli-sr-only">Funcionalmr>/spani>/pabel>i
i t ;;;
i t ;;;>div d='cl="cli-tab-e" conta>i; ;;;;;>div d='cl="cli-tab-pane cli-f"hejp=e.d-le "funcionalmr">i
i >div d='cl="cli-tab-},"her">i i >span d='cl="wt/cli-sr-only">Rendim.clio>/spani>/pabel>i
i t ;;; i t ;;;>div d='cl="cli-tab-e" conta>i; ;;;;;>div d='cl="cli-tab-pane cli-f"hejp=e.d-le "rendim.clio">i
i t ;;;
i t ;;;>/div>i; ;;;i t ;;; >div d='cl="cli-tab-seciion">i >div d='cl="cli-tab-},"her">i i >span d='cl="wt/cli-sr-only">An:lypicr>/spani>/pabel>i i t ;;; i t ;;;>div d='cl="cli-tab-e" conta>i; ;;;;;>div d='cl="cli-tab-pane cli-f"hejp=e.d-le "an:lypicr">i
i >div d='cl="cli-tab-},"her">i i >span d='cl="wt/cli-sr-only">Publicadad>/spani>/pabel>i
i t ;;; i t ;;;>div d='cl="cli-tab-e" conta>i; ;;;;;>div d='cl="cli-tab-pane cli-f"hejp=e.d-le "publicadad">i
i >div d='cl="cli-tab-},"her">i i >span d='cl="wt/cli-sr-only">Otros*/spani>/pabel>i
i t ;;; i t ;;;>div d='cl="cli-tab-e" conta>i; ;;;;;>div d='cl="cli-tab-pane cli-f"hejp=e.d-le "otros">i
i >div d='cl="cli-tab-},"her">i i >span d='cl="wt/cli-sr-only">Imprescindible*/spani>/pabel>i
i t ;;; i t ;;;>div d='cl="cli-tab-e" conta>i; ;;;;;>div d='cl="cli-tab-pane cli-f"hejp=e.d-le "imprescindible">i
i ;;;>div d='cl="cli-row">i ;;;;>div d='cl="cli-col-12 cli-align-","is-stretch cli-px-0">i; ;;;;>div d='cl="cli-tab-fooiar t/cli-privacy-overview-aciions">i i >atle "wt/cli-privacy-save-btn"t/ole="button" tabindex="0" =e.d-cli-aciion="accept" d='cl=" t/cli-privacy-btn cli_setting_save_button wt/cli-privacy-accept-btn cli-btn">GUARDAR Y ACEPTARi
i t ;;;i; ;;;i t ;i t i ti i ii>div d='cl="cli-modal-'ackdro. cli-f"he cli-settings-overlay">i>div d='cl="cli-modal-'ackdro. cli-f"he cli-popupbar-overlay">i ;< i ;( funciion ( '> b ) {i t 'use strict';i t '> b.d='clName = '> b.d='clName.replace( /\bt/sbe-no-js\b/, 't/sbe-js' );i t} )( ,ocumont.'> b );i ti ;i t ; *div le "selectShareC" caineo">i
i
i
i i i i>div le "jeg_off_canvas" d='cl="n)rmal">i */i>
i
i
i */i> i
i
i */i> *atd" hret="httpstwitiar.com/EnPenpads/1" targete'_wpank' re/='exiarnalinoopeneoinofollow' d='cl="jeg_twitiar">>i d='cl="fa fa-twitiar">>span d='cl="jeg-icon icon-twitiar">>svg xmlnsret="htpswww.w3.orgads00/svg" he"hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"g"*/svgi>/spani>/i> *atd" hret="httpswww.instagram.com/://enpa_ta-majadaho/" targete'_wpank' re/='exiarnalinoopeneoinofollow' d='cl="jeg_instagram">*i d='cl="fa fa-instagram">*/i> */div>*div d='cl="jeg_'cide_","i jeg_'cide_c"pyr"heig>

© ds/2 E//enpa*/a> - Tu .ariodico de Maajadaho.

i
i
i*div d='cl="jeg_r,"h_progress_wrad.ar">*s /* */ >/si< * * * * * * * * i/* */ * *!--[if lt IE 9]> * *![endif]--> * * * i/* */ * * *div d='cl="jeg_'d j="jn_tobile_"picky_pls ">*s{"@wp-co"t":"t="ht\/\sscc-ta.org","@t' t":"Arpicle","tainEntityOfP:ima:{"@t' t":"WebP:ima,"@il":"}:"htt\/\s://enpapel\.d["Depor\s:l-estudiantes-visita-ta-majadaho\/"},"dnimCreniml":"ds/2-04-09 09:58:35Euro.a\/Madril",ldnimPublished":"ds/2-04-09 09:58:35Euro.a\/Madril",ldnimModified":"ds/2-04-09 07:58:36Euro.a\/Madril",lurn":"}:"htt\/\s://enpapel\.d["Depor\s:l-estudiantes-visita-ta-majadaho\/",l},"hline":"El Estudiantes visita Ma-majadaho","name":"El Estudiantes visita Ma-majadaho","arpicleB> b":"\n

E="Evtarde hay partidazo onvel poled["Depivo Pr\u00edncipe Felipe. Los nuestros jumgan do cra elvfilial del Movi="Er Estudiantes onvbusca de irmr pummosvpa a tratEr de salarv=e la zona rojae=e la tabla<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Movi="Er Estudiantes visita e="Evtarde, a partir de las ocho, la canchj del CB Ma-majadaho. Se vonvlas ca as el octavo do cra elvdecimoquilio en un choque envel que ambos equipos e jumgan mucho. Los ta-mrimgos ="cesitan sumar una victor avpa a seguir envla npaea por salarv=e lor puesmosv=e cola a falta de irmr joonad'c. Dos victor as nos sepa anv=e la tranquiladad. Elvfilial de Estudiantes, por su parte, quiero donsoledar la buena rachj y seguir escalando puesmosvenvla d='cificaci\u00f3n. En la primerj vuelta so impuso por 78-75 al CB Ma-majadaho en un partido muy igu:ladov=esde el e"m.clzo y stnigrandes diferonc as.<\/p>\n\n\n\n

E="Eves la primerj tempormajv=el CB Ma-majadaho en la Liga EBA y el penpav=el equipo e="\u00e1 iendo notnble. Es el e" jummo que menos !\u00e9rdiajs comete \u201311,4 por partido-vy los rivalmr de="Ecanvel buen jumgov=e lor nuestros stnibal\u00f3n. Latmedia de pummosvpor partido mr de 65,7, m.cliras que por do cra .lcibe 76,7. Elv.orccliaje envtirosv=e campo mr de un 39% (30,8% envt/splmr y 63,7%v=esde la l\u00ednea de Tiro Libre). Captura una media de 31,4 rebotes (9,5 ofensacos y 21,8 defensacos) y reparte 10,6 asi="onc as.<\/p>\n\n\n\n

Envel banquillo e="ar\u00e1 e="Evtarde, Jaime Garc\u00eda, un entrenador que ya e="uvo en la franquicia del Estudiantes ontrenando avlas caimgor\u00edas infariores.<\/p>\n","authora:{"@t' t":"Parson","name":"En Penpa",lurn":"}:"htt\/\s://enpapel\.author\s:/-/enpa\/"},"arpicleSection":["D["Depor"],"ig:ima:{"@t' t":"Ig:imObject",lurn":"}:"htt\/\s://enpapel\.es/wp-cont\ent/uplo\ads/2\/04\/cbi-2020-21.jp.j," wi":1000,l},"heig:680},"publishera:{"@t' t":"Organizaimat","name":"",lurn":"}:"htt\/\s://enpapel","pogoa:{"@t' t":"Ig:imObject",lurn":""},"sameAs":["}:"htt\/\swww.linkehin.com\/company\s://enpa\/?viewAsMether=t/ui&challengeId=AQFOFaBW05e1gQAAAX94MKkRF371jJ8BTAY4jvB0hr_3ZFfTmdINodMyc0x55qkpQbfOPjXuYG6IyiveGqV9LbvOCd6TU7VsUw&submissionId=7cd3b572-b447-db16-aeaj-,649decf3d20","}:"htt\/\stwitiar.com\/EnPenpads/1","}:"htt\/\swww.instagram.com\/://enpa_ta-majadaho\/"]}} * {"@wp-co"t":"t="ht\/\sscc-ta.org","@t' t":"hentry","entry-t" ti":"El Estudiantes visita Ma-majadaho","published":"ds/2-04-09 09:58:35",lupdniml":"ds/2-04-09 07:58:36"} * {"@wp-co"t":"t="ht\/\sscc-ta.org","@t' t":"Br,"hcrumbLi="","itemLi="Elecomm":[{"@t' t":"Li="I,"i","positaon":1,"name":"Inicio","item":"}:"htt\/\s://enpapel"},{"@t' t":"Li="I,"i","positaon":2,"name":"D["Depor","item":"}:"htt\/\s://enpapel\.d["Depor\s"}]} * ;!funciion(){"use strict";window.j="jn=window.j="jn||{},window.j="jn.first_/upl=window.j="jn.first_/upl||{},window.j="jn.first_/upl=funciion(){var e=this,t=j="jn.library,n="object"==4' tof j="jn&&"object"==4' tof j="jn.library;e.=e.d=null,e.run_a-mx=!0,e.run_loginregister=!0,e.c=ear=funciion(){e.run_a-mx=!0,e.run_loginregister=!0,e.=e.d=null},e.init=funciion(){n&&(t.globalB> b.querySelectorAll(".jeg_e=pup_ace"uni").length&&j="jn.loginregister&&e.run_loginregister&&(e.run_loginregister=!1,j="jn.loginregister.init(),j="jn.loginregister.hook_fort()),jfla.length&&e.run_a-mx&&(e.run_a-mx=!1,e.=o_a-mx({aciion:"j="jn_first_/upl_aciion",j="jn_id:j="jnoption.postid,/upl_aciion:jfla})))},e.updnim_e"uniar=funciion(){if(n){var o={total_view:t.globalB> b.querySelectorAll(".jeg_share_stats .jeg_views_e"uni .e"unis"),total_share:t.globalB> b.querySelectorAll(".jeg_share_stats .jeg_share_e"uni .e"unis"),total_comcomm:t.globalB> b.querySelectorAll(".jeg_ */'> b>i *!-- Dynam.c page geneoniml in 1.488 see"ndc. --> *!-- Cachml page geneoniml by WP-Super-Cachm on ds/4-06-23 11:18:02 --> *!-- Compression = gzip -->