*/ */ */ ); Custom BSA_PRO S='sty]]> ); x);fs]]> ); x)rm]]> .bsaProO;boringF)rm]{ } .bsaProIy-in ry-in, .bsaProIy-in ry-in[4' typck-f'], .bsaProerySelSpac queySel, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInnli, .bsaProIy-insR"hei .bsaIy-inInnli er:la]{ } .bsaProP.sce ]{ } .bsaProDiss\unt ]{ } .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:huseo, .bsaProO;boringF)rm].bsaProeubmil:terace]{ } ); al vs]]> .bsaProAl v, .bsaProAl v > a, .bsaProAl v > a:huseo, .bsaProAl v > a:fonus]{ } .bsaProAl vSucouus]{ } .bsaProAl vFak-fd]{ } ); stavs]]> .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-seel-r.ct-seel-r-b .ct-car, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-seel-r.ct-seel-r-b .ct--inl, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-seel-r.ct-seel-r-b .ct-pryPo, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-seel-r.ct-seel-r-b .ct-sappe.ct-donin { strokange673AB7: 0 !importa } .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-seel-r.ct-seel-r-a .ct-car, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-seel-r.ct-seel-r-a .ct--inl, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-seel-r.ct-seel-r-a .ct-pryPo, .bsaStavsWrad.ar .ct-=i.ct .ct-seel-r.ct-seel-r-a .ct-sappe.ct-donin { strokangeFBCD39: 0 !importa } ); Custom CSS]]> } */ > hen(functiw,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': &&(new D()age.Timnate.prev:'gtm.js'}0,0);vf=dage.ateElemsByTagNa n(s)[0], j=da=i.createElemes),dl=l!='=e.dLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.;t.s '//www.googlatag semgeatar.cgtm.js?t' i+i+dl;fSON.lemNodemins vBef\/c(j,f); }))}((window,docum,'> /* The fdllowing CSS]oodes a/c =i.cred by th qYellowPencil pluginm t="httpsyellowpencil.waspic-thstar.c ]> .jeg_oidcar .jeg_nav_r"hei .jeg_nav_","i{ wid100%: 0 !importa} } <'> b d='cl="e="p-trlTempl-,t.ault sing-p sing-pal="p ","tid-4857 sing-paperfot-staalend m}.emb f-responsace d: -logg f-in "ribeona-js jeg_}ogglc_r--lh jeg_m"ng-p_tpl_1 jw.jn jsc_nerfol wpb-jsoro"coser jsoro"cor.e-7.6 vc_responsace">i i i
*/div>
i i
i
i
i
i
i
  Sob/c Nosotros*/li" /> et' "s'uu-","i-138" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-138">Polívert de Privacadad*/li" /> et' "s'uu-","i-535" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-535">Aviso Legal*/li" /> et' "s'uu-","i-139" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/wustom s'uu-","i-&&"obj/wustom s'uu-","i-139">Ck cacto*/li" //ul>*/div>
i
i i
i
i
i i
i
i
i
i i
i
i
i {t
{t; }ayi {*/div>i
i
i
i i
i
i
i i
i
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>
i
i i i
i
i
i
Mn Majadaho*/li" /> et' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >IEavanzado y emprincemionto*/li" /> et' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Deiewpel*/li" /> et' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhildrin s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Ee" omío
  Emprisariel*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhildrin s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Soc edad
   Living Mn Majadaho*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhildrin s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Opi-món
    Editorial*/li" <> et' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >La C--umna de Sonsolel*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory cur.lem-e="p-nstastoo cur.lem-ocuu-ON.lem cur.lem-e="p-ON.lem s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Zs/z Na-noroe*/li" /> et' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Ediunones Imprisas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os de lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i i i i
i
i
i
i
i
Mn Majadaho*/li" /> et' "s'uu-","i-210" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-210 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >IEavanzado y emprincemionto*/li" /> et' "s'uu-","i-208" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-208 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Deiewpel*/li" /> et' "s'uu-","i-209" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhildrin s'uu-","i-209 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Ee" omío
  Emprisariel*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-212" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhildrin s'uu-","i-212 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Soc edad
   Living Mn Majadaho*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-263" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-(n.orhildrin s'uu-","i-263 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Opi-món
    Editorial*/li" <> et' "s'uu-","i-262" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory s'uu-","i-262 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >La C--umna de Sonsolel*/li" //ul> */li" /> et' "s'uu-","i-1136" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/taxonomy s'uu-","i-&&"obj/werngory cur.lem-e="p-nstastoo cur.lem-ocuu-ON.lem cur.lem-e="p-ON.lem s'uu-","i-1136 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Zs/z Na-noroe*/li" /> et' "s'uu-","i-672" <='cl="ocuu-","i s'uu-","i-e" t/post_l" t s'uu-","i-&&"obj/pag, s'uu-","i-672 bgnavi =e.d-","i-row "de.ault" >Ediunones Imprisas*/li" //ul>*/div>
i
i
i i
i
i
i i
i i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os de lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i*/div> i i*/div> i
i
i
i
i */i> */div>
i
i i
i
i ti { { }ayi
i */div>
i
i i
i
i d='cl="fa fa-me=sea">*/i> i */i>i
i
i
*/i> Vdeipo-os de lr-pultados
i*/div>*/div>
i
i
i ii
i
*/div>
i
i i
i
i{t
*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div> {*/div>i t
i {t;
i{t;;;;;
*/i> i S["Sli /div> { {t; }div>i t{t; i {t; ;
Las Rs ro as-p mr en-mar la la-caña na-munici de de-desbro es-p ra-minimi pa el-rie de ","incendi{t;;;;;i{t;;;;;
i; ;;; { {t25 de maye de ds/3 }ayi {; }div>i t ;;;;;
enS["Sli>scam d='cl="werngory-mees-ptut">, atd" hret="https://enpapel.es/zona-noroe."ink rewerngory tag">Zs/z Na-noroe {t; } camii; ; }div>i t ;;;
i *div d='cl=" i{t;;;;;
*/i> 0*/div>i t{
i*/div> }div>i t{t; }div>i t{t; div d='cl="jeg_featuquirfeatuqui_","im ">
i
0
i i
IMPRESIONES } camii
i
i
*/i>Compa ver/a>*/i>
*/i>
i */i>
i
i t{;;;
*div d='cl='ads_swnShoode'>i
i t{;;;
i{t;;;;;;
i{t;;;;;;

El Ayuntamionto de Las Rs ro ar iomenzado la la-caña de de-desbro, una]aciuacmón que se llevará a labo dura co lao eróxi:"s semamps mr po-o pa na-muniio, porto mr es/zs urbamps y .ariurbamps } iomo mr es/zs natuqalel, y que tione iomo &&"otivoinkducir, mr la medida de lo ","pblc, de lde-incend a co la llegada de la éport de alto el-rie.

Lnd trabajos se erolongarán are espa eróxi:o 30 de ja-mo, sob/c cerrt de 340 hectáreal, respetaalo lao especies a/bumtivps y a/bóreal ereexteleisIs.
Se ","orpora algunos la-inos f\/ce elel, se a-clír la luenrt de El Laimiejo y se añade la Gra Pla cacmón Fa-iliar, mrt/c otras es/zs. El d,"posvoi=i.clo es-p la la-caña ","luye ds de-deszadoras mecánicao, 4 tractooes de de-desbr y 4 de-deszadoras de asionto.

Así, are espa eróxi:o 30 de ja-mo,spa Ayuntamionto i.clnimiá astod trabajos de de-desbr, que suas-pr dejar la vegecacmón he/bácea y de matooqal a una]altuqa máxi:" de 10 cm, de;fro de una]fra ja .arimetrci de 30 m de anchuqa ja-to a lao edificaunones y es-celzs urbamps. Se hmiá lo mismo mr lao eroxi:adades de la quirvipria y de lao líneal ferroviprias.
Ademáo, lao acunones f\/ce elel a i.clnimi, rk colTemdps mr pa PAMIF } (Pla de Aciuacmón Ma-munici a co Emergenciro asr Ie-incend) ","luyen la quclnimcmón he fra jas de 10 metros de anchuqa a lada lado de los la-inos rn; circulmcmón he vehículos y sendps peatonelel.

*div d='cl='ads_swnShoode'>*/div>*/div>*/div>

Lr ioe-ijalír he Medio Ambionte, dirigida asr Jaime Sa caen-ta, ar puasto a d,"pcmón he los vecinos mr pa Geo!impol } de la web na-munici ur enpa de lao aciuacmones.
Hre espa 30 de septiomb/c se erolonga la éport consaderada iomo de alto el-rie de ","incen. Poi palo,spa Ayuntamionto i.luerda a los vecinos la nebroadad de ="tremar la erecaucmón es-p, mrt/c po-os, ra-minimi pa el-rie de ","incend f\/ce elel ce e colTorada.

{t;;;;;; {t;;;;;; {t;;;;;;{t;;;;;;
i t{t; i {t; ;
*/div>*/div>*div d='cl="jw.jn_pr.p_n","_e" cainli">
i El Dlfensor del Puablo admiim la alnuncir asr la falta de "lTem cacmón he una]es/z he baje/ emismones i Próxi:" publicaunón } camii

i t{ {*/div>i t
i {t; ":"Marcos Ye{t; }ayi {; }h3> {; p d='cl="jeg_as/aut_=e <">i {t;Poriodie esy y prodoo aucenvisuci eta orado dura co 14 años de ce e y froaón. {; }p>i{t;;;;;
*div d='cl="jw.jn_popup_post_c" cainli"> Próxi:" publicaunón } camii
i i
i i La Guardir Civii altione a una]baale especiclnimle mr asbos mr marlets que aciuó mr Mn Majadaho y Las Rs ro

i i /i> i*/div>*div d='cl="jw.jn_s\/comm_c" cainli">;
Tu direccmón he correo paecirónico no seiá publicada.*/scami>/p> p d='cl="s\/comm-f)rm-e"/comm">Ckcommarie Nomb/c Correo paecirónico Web>/er:lai

/f)rm>{*/div>i
i; ;;;;;;;
i t{
i t{i div d='cl="jeg_sidecar jeg_mticky_sidecar nk{-md-4">i

*div d='cl='eea},er-atlas-},"her' Mn Majadaho, ES }div>*div d='cl='eea},er-atlas-'> b'>*div d='cl='cur.lem_colT'i>i d='cl='wi -fw -eea},er-20'>*/i>div d='cl='cur.lem_coxt'>Neblina*/div>*/div>*div d='cl='dmbny =eys' Mnrscam d='cl='oxtended_=ey oxtended_=ey_2'>Miéscam d='cl='oxtended_=ey oxtended_=ey_3'>Jue/div>*div d='cl='dmbny'>15°C*/smalh> / 7°C*/smalh>
i d='cl='wi -fw -eea},er-20'>*/i>scam d='cl='oxtended_=ey oxtended_=ey_2' l" ti='Nublado'>16°C*/smalh> / 7°C*/smalh>
i d='cl='wi -fw -eea},er-26'>*/i>scam d='cl='oxtended_=ey oxtended_=ey_3' l" ti='May)rmente nublado'>17°C*/smalh> / 6°C*/smalh>
i d='cl='wi -fw -eea},er-28'>*/i>/div>*/div>*div d='cl='eea},er-atlas-footer' powequirby Wea},er Atlas/div>*/div>*/div>*div d='cl=" get get_jw.jn_ oc al_s\unter"yle "jw.jn_ oc al_s\unter-1">
Permanebr C: nctado/h3>i i;;;;
  *div d='cl="jeg_tabpost_","i acimvi"yle "jeg_tabpost_1">*div d='cl="jeg getpopular">
  i i
  i

  i
  */i> 31 de cnlie de ds/4
  i

  i
  i
  i i
  i

  i
  */i> 30 de cnlie de ds/4
  i

  i
  i

i i
i

i
*/i> 8 he feb/cie de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> ds de feb/cie de ds/4
i

i
i
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_2">
i
i

i
*/i> 3
i

i
i
i i
i

i
*/i> 2
i

i
i
i i
i

i
*/i> 1
i

i
i
i i
i

i
*/i> 1
i

i
i
*/div>*div d='cl="jeg_tabpost_","i"yle "jeg_tabpost_3">
i
i

i
*/i> 11 de ja-mo de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 11 de ja-mo de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 11 de ja-mo de ds/4
i

i
i
i i
i

i
*/i> 9 de ja-mo de ds/4
i

i
i
i; ;;;
Receis N.jn/h3>i i
i; ;;; i
i i
i
i

*/i> 11 de ja-mo de ds/4

i i i i i i i i i i
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i; ;;
i
scami>/scami>scami>/scami>scami>/scami>/div>
i; ;;;i; ;;;< var jw.jn_module_4857_0_6669e9fc76852 = {"},"her_ie" ":"","first_l" ti":"Receis N.jn","sle"nd_l" ti":"","urn":"","},"her_4' t":"},"hing_6","},"her_ff;backgro":"","},"her_sle"ndary_ff;backgro":"","},"her_coxt_nk{co":"","},"her_linl_nk{co":"","},"her_acceis_nk{co":"","},"her_filter_cnimgory":"","},"her_filter_authco":"","},"her_filter_tag":"","},"her_filter_t="t":"All","post_l' t":"post","e" cont_l' t":"all","sponsoo":false,"n"ther_post":"4","post_offset":"0","u-mqut_e" conta:"disable","include_post":"","included_only":false,"exclude_post":"","include_cnimgory":"","exclude_cnimgory":"","include_authco":"","include_tag":"","exclude_tag":"","post_lag":"","tribe_evonts_cni":"","soot_by":"lnimst","dnim_f\/mata:"default","dnim_f\/mat_customa:"Y\/m\/d","force_n\/mal_i:"Im_/upl":"","paginaimat_modea:"disable","paginaimat_n="tprev_showt="t":"","paginaimat_n"ther_post":"6","paginaimat_ /si;;;;
t{i t
t{i ii i i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i i */a>i *p>Periódie" mensualigratuito de Mn Majadaho.

i; ;
i t
i

i; ;;;Síguenos:>/strong>;;;;

i; ;i; ;
i i >i d='cl="fa fa-twitcor">>scam d='cl="jeg-ie" ie" -twitcor">>svg xmlnsret="h://www.w3.orgads00/svg" he"hei="1"i"yviewBox="0 0 512 512">>path e "M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8Lds0.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"/"*/svgi>/scami>/i>i i */i>i i t{
i t ;;;